20200325_184226.jpg

Om oss

Vi välkomnar alla gamla och nya kunder till Mohlins Åkeri AB - en del av Sandahlsbolagen.


Vi är ett fullserviceåkeri som utför kyl- frys- samt stycke- och torrgodstransporter. Vi förfogar idag över 25 kyl/frysekipage, samtliga moderna bilar som uppfyller alla krav som ställs på känsliga livsmedelstransporter samt dagens miljökrav. Våra chaufförer är YKB-utbildade och följer rådande kör- och vilotidsregler.

Vår särskilda nisch på transportmarknaden är linjetrafik mellan Skåne och Norrland, och via samarbetspartners täcker vi hela Norrland och Nordnorge.

Hög kvalitet över hela linjen, från våra moderna fordon till trafikledning, och det lilla företagets korta beslutsvägar gör att vi kan leva upp till mycket höga krav på tillförlitliga och säkra transporter.

Vi är dessutom kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt har trafiksäkerhetscertifiering ISO 3001.

Personlig kontakt och komplett service.

Som bolag strävar vi efter personliga avtal, hög tillgänglighet och att alltid vara anträffbara. Våra transporter sker utan mellanhänder och görs i samråd med kunden. Alltid utifrån vårt gedigna yrkeskunnande och med fokus på kvalitet.

Hos oss pratar du direkt med transportledaren som kan svara på frågor om pris och leverans. Om det inträffar något på vägen kan du alltid ringa för att få besked.

Ett samtal för komplett service!